top of page
Search

聖誕花盒


聖誕節當然吾少得聖誕禮物,曲奇餅和潤水霜都係大熱既選擇,加上紅系的乾花或保鮮花,冬日感的松果和金閃閃的飾品,聖誕禮物花盒就完成了。 

bottom of page